Sluiten
Sluiten
Sluiten
Sluiten


Het financieringscontract en het servicecontract zijn twee verschillende contracten waarvoor er ook twee verschillende afhoudingen zijn.

  • Uw financiering wordt volledig door PSA Finance beheerd (evenals de eventuele bijkomende verzekeringen (PSA Credit Protection Classic, Security Plus,...)
  • Uw servicecontract (Verlengde garantie / Onderhoudscontract) wordt door de merken beheerd (Peugeot, Citroën)

Indien u uw voertuig verkoopt* dient u de verkoopovereenkomst te sturen naar:
(* of voor diefstal, schade, overlijden of registratie in het buitenland)

Als uw wagen een Peugeot is / was: services.ap.belux@peugeot.com
Als uw wagen een Citroën is / was: services.ac.belux@citroen.com


Ga naar uw Klantenzone en click vervolgens op
=> "Mijn contracten"
=> "Mijn aanvragen"
=> "Aanvraag om mijn huidige bankgegevens te wijzigen"

Gelieve uw IBAN nummer in te voeren (Voorbeeld: BExx xxxx xxxx xxxx)

Binnen de 48 uur krijgt u een nieuw SEPA mandaat per mail toegestuurd.
De wijziging is effectief zodra wij het door u en / of door de rekeninghouder ondertekend SEPA mandaat terugkrijgen.

Click HIER om u in te loggen
Click HIER om uw account aan te maken


Uw maandelijkse aflossingen bestaan uit kapitaal, intresten maar eveneens uit de premies voor de bijkomende verzekeringen (PSA Credit Protection Classic, Job Cover, Security +,...).

Let wel op dat op uw aflossingstabel geen rekening wordt gehouden met deze verzekeringen.


Het is mogelijk de datum te laten wijzigen maar men moet wel enkele wettelijke en interne regels van PSA Finance in acht nemen.

Om de mogelijkheid te kunnen bekijken hoeft u allereerst een schriftelijke aanvraag in te dienen met uw contractgegevens en de datum die u het best zou schikken. Deze mogelijkheid bestaat wel enkel voor uw financiering, het servicecontract kan niet aangepast worden.


Zodra u uw financiering vervroegd terugbetaalt worden de intresten verrekend. Er dient echter steeds een wederbeleggingsvergoeding betaald te worden.

Indien de looptijd van uw contract nog langer is dan 1 jaar bedraagt de vergoeding 1% van het kapitaal.
Is de looptijd minder dan 1 jaar dan bedraagt deze 0.5%


Om dit attest te bekomen hoeft u:

  • in te loggen op uw account door HIER te klikken,
  • een mail te sturen naar psafinance@psa-finance.com
  • een fax te sturen naar 0032(0)2.370.78.28.


Enkel het fiscaal attest van vorig jaar is beschikbaar.

Let op dat een fiscaal attest enkel op naam van de hoofdlener opgemaakt wordt, niet op de naam van de medelener.


U heeft verschillende mogelijkheden:

  • Indien u verleid werd door een andere (nieuwe) wagen uit ons gamma, kan u de huidige wagen overlaten aan uw concessiehouder die de laatste betaling voor u zal doen. U vertrekt met een nieuwe wagen onder financiering bij ons.
  • Indien u uw huidige wagen wenst te behouden dient u de laatste (grote) afbetaling zelf uit te voeren. Dit gebeurt automatisch als u per domiciliëring betaalt.
  • U wenst uw wagen te behouden maar beschikt niet over de nodige middelen om deze laatste afbetaling te voldoen? U kunt deze bij ons herfinancieren, zo behoudt u zowel de wagen als een financiering bij ons.
  • U kunt ook de wagen overlaten aan uw concessiehouder die dan de laatste betaling zal uitvoeren.

Gelieve ons uw beslissing 1 maand voor het einde van uw contract te laten kennen.


Het SEPA mandaat is sinds 2014 verplicht in het kader van de overschakeling naar SEPA (Single European Payment Area). Voor u verandert er niets. Let er wel op dat wanneer u uw domiciliëring wilt schrappen u ons eerst moet contacteren. Uw bank kan dit voor u niet doen.