Sluiten
Sluiten
Sluiten
Sluiten

FAQ Leasing


Voor een aantal zaken zoals het wijzigen van uw gegevens of het aanvragen van een kopie van uw contract, kan u een formulier vinden op onze website -> "Mijn huurcontract"

Onze klanten met een operationele leasing ook terecht bij onze webtool Interparc. Klik HIER.

Vind hieronder de 10 meest gestelde vragen aan onze klantendienstVoor de aanvraag van een kopie van uw factuur, kan u een aanvraag sturen per mail naar onze klantendienst leasing met vermelding van uw klantennummer, contractnummer en de desbetreffende gefactureerde periode.

Als u een wagenpark heeft van 5 of meer wagens, kan u ook een aanvraag sturen voor een maandelijks overzicht van de facturatie per wagen. Hiervoor hoeft u enkel uw klantennummer en de gefactureerde periode te vermelden in uw mail.Voor de aanvraag van een overzicht van uw facturatie en betalingen, moet u een mail sturen naar onze klantendienst leasing met vermelding van uw klantennummer en de periode waarvoor u een overzicht wil ontvangen.U zult deze boete zelf moeten betalen aan de instanties die de boete hebben uitgeschreven. PSA Finance heeft deze boete ontvangen en stuurt u alle ontvangen documenten, met uitzondering van een ingebrekestelling of aangetekend schrijven, door via mail, fax en per brief. Voor deze handelingen rekenen wij geen extra kosten aan.

Wilt u sneller uw boetes ontvangen, dan vragen wij u om ons een e-mailadres te bezorgen dat u regelmatig gebruikt. Zo krijgt u altijd op tijd de documenten toegestuurd.Wij hebben een ingebrekestelling gekregen omdat uw boete gedeeltelijk of volledig onbetaald is. In dat geval heeft PSA Finance in uw plaats de boete betaald aan de instanties die deze ingebrekestelling verstuurden.

a.      Ik wil een detail van de facturatie ontvangen.

Voor een detail van de boete en de aanvraag van een kopie van de bijbehorende documenten, mag u een e-mail sturen naar onze klantendienst leasing.

b.      Ik heb de boete al betaald, wat moet ik doen?

Als u de boete al betaald heeft, moet u contact opnemen met de instanties die de boete hebben uitgeschreven. PSA Finance Belux komt hierbij niet tussenbeide. Wanneer wij een terugbetaling ontvangen voor een onterecht betaalde boete, zullen wij u dit bedrag terugbetalen.

c.       Ik heb de wagen niet meer onder contract bij PSA Finance, waarom krijg ik nog een factuur?

Als u een factuur heeft gekregen terwijl u deze wagen niet meer heeft of niet meer onder contract hebt bij PSA Finance, kan het zijn dat:

  • De boete dateert uit de periode waarin uw wagen nog onder contract was bij PSA Finance.
  • U de nummerplaat van uw wagen die eigendom is van PSA Finance, nog niet heeft laten schrappen.

 

d.      Wat zijn de forfaitaire kosten van 50€?

Deze kosten zijn contractueel vastgesteld en dekken de kosten die PSA Finance heeft voor de behandeling van uw boete.Uw factuur voor de jaarlijkse verkeersbelasting is de doorfacturatie van deze belasting die opgelegd wordt aan PSA Finance Belux aangezien uw wagen ingeschreven werd op naam van PSA Finance.

Deze belasting wordt jaarlijks opgelegd en gefactureerd. U moet deze belasting betalen tot in de maand waarin uw nummerplaat geschrapt werd door de DIV.

Indien uw nummerplaat geschrapt werd na de belastingaanslag, zal u in eerste instantie een factuur krijgen voor het volledige jaar. De schrapping wordt door de DIV aan de bevoegde belastingdiensten meegedeeld waarna deze een pro-rata belastingaanslag vestigen en PSA Finance u een kredietnota opmaakt voor het verschil.A.     
Ik heb nog geen verwittiging of uitnodiging gekregen.

U mag naar de keuring gaan zonder deze uitnodiging. Deze heeft u niet nodig. Wij informeren u dat een nieuwe personenwagen niet naar de keuring hoeft de eerste 4 jaar na de eerste inschrijving. Een wagen ingeschreven als lichte vrachtwagen moet elk jaar naar de keuring gaan.

B.      Waarom betaal ik iedere maand een bedrag voor mijn keuring?

U hebt bij het afsluiten van uw contract een optie genomen bij het onderhoud van uw contract. PSA Finance biedt volgende opties aan:

  • U betaalt voor het nazicht van uw wagen door de garage naar aanleiding van de keuring + terugbetaling van de kosten voor de keuring.
  • U betaalt voor het nazicht van uw wagen door de garage naar aanleiding van de keuring + de passage door de keuring die door uw garagist uitgevoerd wordt.U ontvangt van PSA Finance een bericht als uw contract bijna afloopt.

A.      Ik heb een financiële leasing of renting lopen.

In het geval van een financiële leasing of renting, bevat uw contract een aankoopoptie voor uw wagen. U hebt de mogelijkheid om uw wagen aan te kopen tegen een restwaarde die contractueel bepaald werd op maximaal 15% voor een financiële leasing of minimaal 16% voor een renting.

U ontvangt van ons een factuur voor de verkoop van uw wagen aan u, onze klant. Wij maken geen facturen op, op naam van een derde persoon. Deze factuur en het bewijs van de betaling ervan, gelden als bewijs van de eigendomsoverdracht van de factuur.

Het einde van uw contract heeft ook als gevolg dat u een nieuwe verzekering en een nieuwe inschrijving op uw naam moet afsluiten.

Indien u uw aankoopoptie niet wil uitoefenen, moet u contact opnemen met de klantendienst leasing per mail met vermelding van uw contractnummer, contactgegevens en de mededeling dat u uw aankoopoptie niet wil uitoefenen.

B.      Ik heb een leasing operationele een private lease lopen.

Op het einde van uw contract, zal u bericht krijgen van PSA Finance om uw wagen in orde te laten brengen voor de expertise die wij laten plaatsvinden door de experten van Dekra :

DEKRA Belgium N.V.

Leuvensesteenweg 510/30

B - 1930 Zaventem

02/546.11.44

Inspection.be@dekra.com

U kunt een checklist vinden op onze website onder ‘Business -> Mijn wagen inleveren’.

Na de expertise zal het contract stopgezet worden, op datum van de expertise, en zal u een factuur ontvangen voor eventuele schade die door de expert vastgesteld werd, een factuur voor de meer gereden kilometers of een kredietnota voor de minder gereden kilometers zoals contractueel betaald en een factuur voor de afrekening van de maandelijkse huur.A.      Ik heb een financiële leasing of een renting lopen.

U kunt uw contract vervroegd stopzetten op elke maandelijkse vervaldag van uw contract. Wij maken in dit geval een factuur op voor de verkoop van de wagen met de restwaarde van de wagen, verhoogd met de huur die nog verschuldigd is. Voor een exacte berekening van deze waarde, mag u een e-mail sturen naar onze klantendienst leasing met vermelding van uw contractnummer de gewenste stopzettingsdatum en de mededeling ‘aanvraag voor de berekening restwaarde vervroegde stopzetting’.

Wij sturen u een e-mail met deze waarde en vragen uw akkoord voor het stopzetten van het contract. U moet per e-mail uw akkoord geven voordat wij effectief overgaan tot het stopzetten van uw contract.

B.      Ik heb een leasing operationele een private lease lopen.

U kunt uw contract vervroegd stopzetten op ieder ogenblik onder voorbehoud van het betalen van een schadevergoeding wegens vervroegd stopzetten van het contract. Voor een simulatie van deze vergoeding, mag u een e-mail sturen naar onze klantendienst leasing met vermelding van uw contractnummer, de gewenste stopzettingsdatum en de mededeling ‘aanvraag voor de berekening van de schadevergoeding wegens vervroegde stopzetting’.

Wij sturen u een e-mail met de gevraagde berekening en vragen uw akkoord voor de stopzetting van het contract. U moet per e-mail uw akkoord geven opdat wij overgaan tot de verdere procedure voor het stopzetten van het contract.

Na het geven van uw goedkeuring, volgen wij de gewone procedure voor het stopzetten van het contract, zoals beschreven bij de vraag ‘Ik kom op het einde van mijn contract. Wat gebeurt er?’A.      Ik heb een leasing of renting lopen.

In het geval dat de nummerplaat van uw wagen op naam van PSA Finance ingeschreven staat, moet u deze terugsturen naar de DIV, door afgifte van de nummerplaat in uw plaatselijk postkantoor. U zult een bericht krijgen dat uw nummerplaat geschrapt werd. U hebt hiervoor 4 maanden de tijd na het aflopen van uw contract.

Indien u uw nummerplaat niet laat schrappen, zal u nog steeds verkeersbelasting moeten betalen en zal u mogelijks een factuur krijgen voor een onbetaalde boete.

B.      Ik heb een leasing operationele een private lease lopen.

Bij de expertise wordt de wagen ingeleverd samen met de nummerplaat. Uw garage doet het nodige om de nummerplaat te schrappen. Zelf hoeft u niets te doen.U kunt aan uw bank een terugbetaling vragen van de laatste domicilieringsopdracht. Daarmee krijgt u het volledige afgehouden bedrag teruggestort op uw rekening. Het is ook mogelijk om de deze betaling te laten compenseren met de facturatie van de volgende maand.

Als u maar een gedeelte van het bedrag wil terugkrijgen, moet u contact opnemen met de klantendienst leasing om een terugbetaling te vragen met vermelding van uw klantennummer, het bedrag dat u terug wenst, de desbetreffende factuurnummers en de mededeling ‘aanvraag terugbetaling te veel afgehouden’.